Gedragsstijlen herkennen en deze kennis inzetten tijdens mediation: Basistraining DISC-model

Praktische info:

Locatie: Online
Datum: 13 september 2022

Van 10.00 tot 16:30 uur (6 PE punten, cat. 2)

Kosten:

Investering: € 279,-
Aanvullende kosten DISC persoonlijkheidsprofiel: € 105,-

Deelname:

Min. aantal deelnemers: 4
Max. aantal deelnemers: 10

Aanmelden: info@mediationland.nl of via het contactformulier op deze site

Het geheimenis om met alle mensen in vrede te leven, is de kunst, ieder naar zijn eigen aard te begrijpen

Ons gedrag kan spanningen veroorzaken bij andere mensen, doordat wij bepaalde dingen op een bepaalde manier doen, of juist niet doen.
Voor het omgaan en samenwerken met andere mensen is het belangrijk dat men zich ervan bewust wordt dat ieder mens anders is. Daarom moeten wij onszelf leren aanpassen en leren met verschillende mensen ook verschillend om te gaan, of het nu in de omgang met onze medewerkers, collega’s, klanten, vrienden, partners, ouders of kinderen is.

Dit geldt ook voor een mediator, zonder de neutrale en onpartijdige aspecten uit het oog te verliezen.

Aanpassingsstrategie betekent: ons eigen gedrag aan de speciale behoeften van een persoon of situatie aanpassen.

De waarde voor een mediator om gedragsstijlen te herkennen

Kennis en inzicht in de verschillende gedragsstijlen aan de hand van het DISC-model levert de mediator praktische en toepasbare tools op. De manier van communiceren, de behoeften, angsten en motiverende omstandigheden zijn namelijk verschillend binnen de verschillende stijlen. Wanneer deze door de mediator worden herkend, wordt ook herkend hoe deze stijlen zich verhouden tot het conflict. Hiernaast geeft het model inzicht in welke effectieve interventies passend zijn binnen welke gedragsstijl.

Inhoud van de training

  1. Wat houdt het DISC-model in
  2. Wat is jouw eigen gedragsstijl
  3. Hoe herken je de gedragsstijlen bij anderen tijdens een mediation
  4. Hoe verhouden de verschillende stijlen zich tot elkaar
  5. Waar schuurt het
  6. Welke interventies zijn bij welke gedragsstijl passend.