Veerkracht: de sleutelcompetentie van de 21e eeuw

Veerkracht; gezonder leven, beter presteren!

Veerkracht is de vaardigheid van een persoon om met uitdagingen, veranderingen en onverwachte tegenslagen zinvol om te gaan.

Om ‘ veerkracht’ te kunnen omschrijven, maken we gebruik van zeven ‘veerkrachtfactoren’: eigenschappen die nodig zijn voor een veerkrachtige levensstijl:

 1. Verzoend verleden en emotioneel stabiliteit
 2. Realistisch optimisme
 3. Oplossingsgerichtheid
 4. Werken met je talenten
 5. Discipline en een gezonde levensstijl
 6. Zelfbewustzijn, passie en zingeving
 7. Relationele vaardigheid

Het leven is niet maakbaar, maar ieder mens kan veerkracht ontwikkelen.

Wat levert het je op?

 1. Veerkracht helpt in moeilijke situaties om onszelf niet te laten overmeesteren door onze emoties, en de kern van de zaak inzichtelijk te maken.
 2. Veerkracht heeft een positieve invloed op onze gezondheid, productiviteit, balans tussen werk en privé en op onze omgang met anderen.
 3. Veerkracht maakt het makkelijker om creatieve oplossingen te bedenken, in plaats van in alles een probleem of een onmogelijkheid te zien.
 4. Veerkracht ondersteunt ons in de omgang met afwijzing, teleurstelling, kritiek en negatieve invloeden.
 5. Veerkracht ondersteunt de ontwikkeling van de vaardigheid om meerdere taken tegelijkertijd te doen en op verschillende terreinen onze verantwoordelijkheid te nemen.
 6. Veerkracht ondersteunt de gemeenschappelijke productiviteit van een team.
 7. Veerkracht maakt het voor ons makkelijker om flexibel op veranderingen in onze omgeving te reageren en daarbij persoonlijk te groeien.

Toepassing Veerkracht

Tijdens een training op maat kunnen de veerkrachtfactoren een rol spelen. We zullen in kunnen gaan op diverse mogelijkheden om uw veerkracht potentieel te verhogen.

Door middel van de veerkrachtscan wordt aangetoond hoe het staat met uw veerkracht en welke veerkrachtfactoren de meeste training nodig heeft.

Voor het doorbreken van een ingesleten patroon is training nodig, om door middel van een nieuwe patroon (nieuwe gewoontes) een positie resultaat te bereiken. Veerkracht opbouwen is onlosmakelijk verbonden met de training van nieuwe gewoontes.

Training gebeurt nooit automatisch! In de regel is het de moeite waard iemand te zoeken die in ieder geval in de opstartfase ondersteunt en blijft uitdagen, mogelijk totdat het programma een ingesleten gewoonte is geworden. Ik kan u hierbij helpen!