Mediation is zelfbeschikking

Wat is Mediation

Mediation is de beste manier om een vastgelopen conflict op te lossen. Met behulp van een onpartijdige, neutrale conflictprofessional, de mediator, gaan jullie in gesprek, opzoek naar jullie eigen oplossingen; vertrouwelijk en op basis van vrijwilligheid. Geschikt voor zowel zakelijke- als privé relaties. Bijvoorbeeld bij een moeizame relaties binnen een familie of vriendengroep, een lastige samenwerking binnen een team, een slepend arbeidsconflict met een leidinggevende of medewerker of een zakelijk conflict met een klant, leverancier of partner.  Maar ook voor allerlei andere conflictsituaties is mediation geschikt.

Hieronder vindt u de 5 stappen binnen het mediationproces.

Voordelen van mediation

Wanneer een conflict door middel van mediation wordt bijgelegd dan zorgt dit in het algemeen voor:

  • Een verbeterde verstandhouding tussen de deelnemers
  • Optimalisering van het resultaat voor beide deelnemers
  • Gesprekken waarbinnen ieders belangen besproken kunnen worden
  • Lagere kosten in vergelijking met gerechtelijke procedures
  • Een snellere procedure in vergelijking met gerechtelijke procedures

1. Contact

Partijen hebben een conflict en besluiten gezamenlijk en vrijwillig om het conflict op te lossen door middel van mediation. Een van de partijen neemt contact op met Mediationland. Een van onze MFN-registermediators zal vanaf het eerste contact onpartijdigheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid laten blijken.

2. Intake gesprekken

Om een goed beeld van de aard en omvang van het conflict te krijgen, voeren wij  met beide partijen een individueel intakegesprek. Tijdens deze intake wordt geïnventariseerd wat het probleem is en welke belangen spelen. Hiernaast zal tijdens de intakegesprekken informatie gegeven worden over het mediationproces, de werkwijze en de kosten.

3. Mediationovereenkomst

Als partijen besluiten om de mediation te starten, zullen wij een mediationovereenkomst opstellen. Hierin staan de zakelijke en procedurele afspraken die partijen en de mediator, in de vorm van Mediationland met jullie overeenkomen over het te volgens mediationtraject. Denk hierbij aan afspraken over de geheimhouding, kostenverdeling en de onpartijdigheid van de mediator. Alle partijen tekenen deze overeenkomst.

4. Mediationgesprekken

Tijdens de gesprekken zullen de partijen hun versie van het conflict vertellen. De MfN-register mediator zal vooral het proces begeleiden en hiernaast bepaalde interventies plegen met als doel de volle breedte van het conflict op tafel krijgen. Vervolgens zoeken de partijen de beste oplossing voor hen beide.  Afhankelijk van het conflict bestaat een mediation vaak uit meerdere gesprekken.

5. Vaststellingsovereenkomst

De gemaakte afspraken worden, naar wens, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is bindend. Na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen is de mediation afgerond.